Skip to Content

Manergy

"Utiranje poti v smeri samozadostne regijske oskrbe z energijo, ki temelji na konceptih trajnostne energije in obnovljivih virih"

MANERGY je mednarodni projekt, ki je financiran iz Evropskega programa za teritorialno sodelovanje, “Central Europe 2007–2013”.

Cilj programa je odgovorna uporaba in zaščita okoljskih virov Centralne Evrope s promoviranjem inovativnih in trajnostnih pristopov k upravljanju okolju prijaznih virov energije ter s prizadevanjem da narašča uporaba obnovljivih virov energije istočasno pa s tendenco zmanjševanja porabe energije in emisije CO2.

Brochure cover

Prenesite brošuro

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF